Korrektne eesti keel vene emakeelega töötajatele

Sisukirjeldus

Koolitus on mõeldud vene emakeelega töötajatele, kelle igapäevane töökeel on eesti keel (eesti keele oskus vähemalt B2). Koolitusel käsitletakse keeleküsimusi, mis vene emakeelega töötajatele eesti keele kasutamisel rasked on.

Kestus

Kuus akadeemilist tundi (6 x 45 min).

Koolitaja

Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ juhataja ja koolitaja.

Teemad

• Korrektne ametitekst.

• Eesti õigekeelsusallikad.

• E-kirjade koostamise nõuded ja soovitused.

• Sihitise käänded – nimetav, omastav või osastav (nt kas saadan see kiri, selle kirja või seda kirja; kas pean ostma uus telefon, uue telefoni või uut telefoni).

Ma- ja da-tegevusnimi (nt kas pean kalendrit vaadata või vaatama; kas tuleb hakata lugeda või lugema).

• Suur ja väike algustäht (nt kas Liiklusseadus, liiklusseadus või „Liiklusseadus“).

• Eesti perekonnanimede käänamine (nt hr Põderile või hr Põdrale);

• Lühendite kautamine (nt lgp., lgp, lp. või lp? Mida üldse tohib lühendada?).

• Arvud, märgid ja tühikud tekstis (nt 2024.a. või 2024 a. või 2024. a; §5 või § 5; 20% või 20 %; üle 5 aasta või üle viie aasta).

• Kokku- ja lahkukirjutamine (nt kas suurklientideosakonna juhataja või suurklientide osakonnajuhataja või suurklientide osakonna juhataja).

• Segiminevad sõnad (nt hästi-hea, alles-ainult, alustama-hakkama, kuluma-kulutama, järele-järgi).

Meetodid

Koolitusele eelneb keeletest, mille abil saavad osalejad tagasisidet oma senise eesti keele oskuse kohta. Osaleja saavad loengu, arutelude, praktiliste näidete ja harjutuste abil põhjaliku ja selge reeglite ja näidiste paketi, mis edaspidi eestikeelsete tekstide koostamisel abiks on.

Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine küsimuste, vastuste ja arutelude vormis. Koolitus toimub vabas, lõbusas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa ulatusliku materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning mõjub motiveerivalt.

Hind

Küsi pakkumist: info@koolituskorraldus.ee

Võta ühendust