Korrektne eesti keel ja muudatused õigekirjareeglites

Sisukirjeldus

Koolitus on mõeldud töötajatele, kelle tööülesanded nõuavad korrektse ja veatu eesti keele kasutamist kõnes ja kirjas.

Kestus

Kuus akadeemilist tundi (6 x 45 min)

Koolitaja

Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ juhataja ja koolitaja

Teemad

• Eesti õigekeelsusallikad.

• Tavalisemad keelevead ametitekstides ja keelereeglite muudatused.

• Lauseehitus (nt pikad ja keerulised laused, kantseliit, valed vormid, sõnakordus, loogikavead).

• Algustäht ja jutumärgid (nt liiklusseadus, Liiklusseadus või “Liiklusseadus”; suur reede või Suur Reede; organisatsioonide nimed ja nimetused, kaubanimed ja - nimetused jms).

• Kokku- ja lahkukirjutamine (nt Eesti sisene, Eestisisene või Eesti-sisene; osakonnajuhataja või osakonna juhataja).

• Kirjavahemärgid (punkt, koma, sidekriips, mõttekriips, kaldkriips, koolon, semikoolon, küsimärk, hüüumärk).

• Eesti perekonnanimede käänamine (nt hr Põderile või hr Põdrale).

• Lühendite kasutamine (nt lgp., lgp, lp. või lp? Mida üldse tohib lühendada?).

• Arvud, märgid ja tühikud tekstis (nt 2024.a. või 2024 a. või 2024. a; §5 või § 5; 20% või 20 %; üle 5 aasta või üle viie aasta; kuupäevad, kellaajad, telefoninumbrite rühmitamine, arvu käände näitamine jms).

Meetodid

Loeng, arutelud, praktilised näited ja harjutused (võimalusel tellija tekstidest), internetiallikate praktiline kasutamine.
Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine küsimuste, vastuste ja arutelude vormis.
Koolitus toimub vabas, lõbusas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa ulatusliku materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning mõjub motiveerivalt.

Hind

Küsi pakkumist: info@koolituskorraldus.ee

Võta ühendust