Avalik esinemine

Sisukirjeldus

Koolitus on mõeldud töötajatele, kellel on esinemiskogemust vähe, kuid kes soovivad tulemuslikult hakkama saada erinevates avaliku esinemise olukordades: kõnet või loengut pidades, oma ettevõtte töötajaid koolitades, koosolekul esinedes jne.

Kestus

Kuus akadeemilist tundi (6 x 45 min).

Koolitaja

Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ juhataja ja koolitaja.

Teemad

• Esinemise eesmärgi püstitamine.

• Publiku ja olukorra analüüs.

• Loogilise ja eesmärki täitva teksti loomine.

• Esituse näitlikustamine.

• Slaidiprogrammi koostamise põhinõuded.

• Verbaalsed ja mitteverbaalsed väljendusvahendid.

• Esituse harjutamine.

• Esinemishirmuga hakkamasaamine.

• Kuulajatega suhtlemine.

Meetodid

Loeng, arutelud, praktilised näited ja harjutused.
Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine.
Koolitus toimub vabas, lõbusas, toetavas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning suurendav esinemisjulgust ja enesekindlust.

Hind

Küsi pakkumist: info@koolituskorraldus.ee

Võta ühendust