Ametiteksti koostamine

Sisukirjeldus

Koolitus on mõeldud töötajatele, kelle tööülesanded nõuavad oskust koostada korrektseid, arusaadavaid ja veatuid ametitekste.

Kestus

Kuus akadeemilist tundi (6 x 45 min).

Koolitaja

Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ juhataja ja koolitaja.

Teemad

• Hea ametiteksti tunnused

• Ametiteksti ülesehitus; info struktureerimine; loetelu vormistamine

• Sõnumi selgus; adressaadiga arvestamine; tavalisemad info edastamisega seotud probleemid.

• Ametiteksti stiilinõuded.

• Sagedasemad kantseliidivead.

• Tavalisemad keelevead ametitekstides ja keelereeglite muudatused; eesti keele test:

• lauseehitus,

• täheortograafia,

• vormimoodustus,

• algustäht ja jutumärgid,

• kokku- ja lahkukirjutamine,

• kirjavahemärgid,

• eesti perekonnanimede käänamine,

• lühendite kasutamine,

• arvud ja tühikud,

• sarnassõnad,

Meetodid

Loeng, arutelud, praktilised näited ja harjutused (võimalusel tellija tekstidest), internetiallikate praktiline kasutamine.

Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine küsimuste, vastuste ja arutelude vormis. Koolitus toimub vabas, lõbusas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa ulatusliku materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning mõjub motiveerivalt.

Hind

895 eurot, lisandub käibemaks.
Hind sisaldab koolituse ettevalmistamist (võimalusel tellija tekstide põhjal) ja läbiviimist, jaotusmaterjale, koolitaja transporti Eesti piires.

Võta ühendust