Ametikirjade keel ja vormistamine

Sisukirjeldus

Koolitus on mõeldud töötajatele, kelle tööülesanded nõuavad oskust koostada korrektseid, arusaadavaid ja veatuid ametikirju.

Kestus

Kuus akadeemilist tundi (6 x 45 min).

Koolitaja

Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ juhataja ja koolitaja.

Teemad

• Hea ametikirja tunnused: korrektne vormistus, stiil ja keelekasutus.

• Ametikirja (sh e-kirja) vormistamine standardi EVS 882-1:2013/AC:2018 alusel.

• E-kirjade koostamise nõuded ja soovitused.

• Sõnumi selgus; adressaadiga arvestamine; tavalisemad info edastamisega seotud probleemid.

• Ametikirja ülesehitus; info struktureerimine; loetelu vormistamine.

• Ametikirja stiilinõuded.

• Eesti õigekeelsusallikad.

• Tavalisemad keelevead ametikirjades ja keelereeglite muudatused; eesti keele test:

• lauseehitus,

• täheortograafia,

• vormimoodustus,

• algustäht ja jutumärgid,

• kokku- ja lahkukirjutamine,

• kirjavahemärgid,

• eesti perekonnanimede käänamine,

• lühendite kasutamine,

• arvud ja tühikud.

Meetodid

Loeng, arutelud, praktilised näited ja harjutused (võimalusel tellija tekstidest), internetiallikate praktiline kasutamine.
Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine küsimuste, vastuste ja arutelude vormis.
Koolitus toimub vabas, lõbusas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa ulatusliku materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning mõjub motiveerivalt.

Hind

Küsi pakkumist: info@koolituskorraldus.ee

Võta ühendust